boleh ubah

pemboleh ubah sesuatu faktor (unsur, ciri, angka, dan sebagainya) yang tidak tetap (yang perlu diambil kira dalam sesuatu perhitungan), variabel.

berkongsi