boleh jadi

barangkali, mungkin;

kebolehjadian kebarangkalian, kemungkinan:
individu menilai ~ yang terhasil daripada berbagai-bagai tindakan.

berkongsi