biosid

bahan kimia beracun yang boleh membunuh organisma hidup.

berkongsi