biosfera

bahagian bumi dan atmosfera yang boleh dihuni oleh benda-benda hidup.

berkongsi