biosintesis

penghasilan molekul kompleks dalam organisma hidup.

berkongsi