biom

(Biologi) kawasan geografi yang luas yang di dalamnya terdapat komuniti haiwan dan tumbuhan yang serupa dari segi bentuk.

berkongsi