biometeorologi

kajian tentang kesan keadaan cuaca terhadap organisma hidup.

berkongsi