biologi

sains yang berkaitan dengan struktur, fungsi, perkembangan, taburan, dan proses hidup pada benda hidup.

berkongsi