biola

alat muzik yang dimainkan dengan penggesek, rupanya seperti violin, tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah;
tak dan menggesek ~ hendak menari dahulu (peribahasa) berbuat sesuatu sebelum sampai masanya;

berbiola
1. mempunyai biola;

2. bermain (menggesek) biola:
engkau bersuling, aku ~.

berkongsi