bioklimatologi

kajian tentang kesan keadaan iklim terhadap organisma hidup.

berkongsi