biokimia

sains yang melibatkan kajian tentang proses-proses kimia yang berlaku pada benda-benda hidup.

berkongsi