biogenesis

(Biologi) teori yang menyatakan bahawa organisma terbentuk hanya daripada benda hidup sahaja.

berkongsi