biogas

gas yang dihasilkan melalui tindakan bakteria ke atas bahan buangan organik, dan digunakan sebagai bahan api.

berkongsi