biogeografi

kajian geografi berkenaan taburan tumbuhan dan haiwan dan sebab-sebab terjadinya taburan itu.

berkongsi