bioenergetik

kajian tentang perubahan bentuk tenaga dalam organisma hidup.

berkongsi