bioekologi

kajian ekologi yang memberikan penekanan yang sama pada haiwan dan tumbuhan.

berkongsi