biodiversiti

kewujudan berbagai-bagai spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadi mereka:
Sarawak merupakan salah satu tempat di dunia yang memiliki ~ tertinggi;

berbiodiversiti mempunyai biodiversiti:
batu karang merupakan suatu ekosistem marin yang ~ tinggi dan perlu dikawal dan dijaga.

berkongsi