biodegradasi

proses pereputan atau penguraian bahan organik seperti sisa makanan, kertas, daun dan lain-lain secara semula jadi oleh mikroorganisma seperti bakteria;

terbiodegradasikan dapat diuraikan atau direpuntukan melalui tindakan biologi oleh mikroorganisma seperti bakteria:
cecair pencuci lantai itu menggunakan bahan ~ yang lebih selamat.

berkongsi