biofizik

kajian tentang proses biologi yang berdasarkan prinsip fizik.

berkongsi