bimbang

berasa gelisah atau tidak sedap hati kerana memikirkan sesuatu atau takut sesuatu yang tidak diingini berlaku, khuatir, risau:
perasaan ~nya itu akhirnya bertukar menjadi perasaan takut pula;
seluruh keluarganya ~ apabila dia tidak pulang-pulang;
tak usah ~, gula di dalam mulut, bila hendak telan, telan
(peribahasa) apa yang dikhuatirkan lagi, benda itu sudah dalam milik kita;

berbimbang;
~ hati berasa bimbang (khuatir, risau);

membimbangkan menimbulkan rasa bimbang (khuatir, risau), mengkhuatirkan, merisaukan:
ugutan perempuan itu ~ hatinya;
pandangannya itu ~ Hilmi;

kebimbangan perihal bimbang (khuatir, risau), kekhuatiran, kerisauan:
setelah kejadian itu, dia tetap dalam ~.

berkongsi