moderator

1. orang yang mengendalikan, mengawal dan sebagainya perbincangan dan lain-lain supaya dapat mencapai kata sepakat, berjalan lancar dan teratur:
beliau akan menjadi ~ untuk sesi dialog yang pertama;

2. orang yang memastikan kekonsistenan piawai-piawai yang digunakan dalam memarkahi kertas peperiksaan dan sebagainya oleh para pemeriksa yang berlainan;

3. (Fizik) bahan yang digunakan untuk melambatkan pergerakan neutron dalam reaktor nuklear:
bahan berilium oksida digunakan sebagai ~ neutron dalam reaktor nuklear dan sebagai penebat elektrik.

berkongsi