moderat

1. tidak keterlaluan (melampau), sederhana;

2. golongan (orang) yang berfahaman atau bersikap sederhana (mis dalam politik).

berkongsi