bimbing

berbimbing ~ tangan berpegang (tangan), berpimpin, berpandu:
~ tanganlah ia dengan gadis itu;

berbimbingan, berbimbing-bimbingan;
~ tangan
a) berpegangan tangan;
b) bekerjasama;

membimbing
1. memegang tangan dan memandu, memimpin:
ia segera keluar ~ anaknya yang rupa-rupanya sakit;

2. [kiasan] memberi petunjuk (huraian dan lain-lain), memimpin:
keperluan besar untuk ~ pelajar-pelajar sastera ialah buku-buku tentang hakikat puisi dan pengulas-pengulas sajak;
agama Islam ~ manusia ke jalan yang benar;

bimbingan perbuatan membimbing (memberi petunjuk, huraian, dan lain-lain), pimpinan:
mereka belajar muzik di bawah ~ seorang guru muzik yang terkenal;

pembimbing orang yang membimbing, pemandu.

berkongsi