sinonim

(Linguistik) kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, misalnya cantik dengan indah dan cepat dengan pantas, kata seerti;

bersinonim mempunyai kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya:
perkataan cantik ~ dengan perkataan indah;

mensinonimkan menganggap sama antara dua perkara atau benda:
orang Melayu disinonimkan dengan agama ini;

kesinoniman keadaan bersinonim.

berkongsi