sinoman

[Jawa]

1. kumpulan anak muda yang membawa hidangan dan melayani tetamu makan dalam sesuatu majlis perkahwinan;

2. usaha gotong-royong bagi mengumpulkan wang tiap-tiap bulan dan menentukan giliran orang yang mendapatnya dengan cara mengundi.

berkongsi