bilang II

[bahasa percakapan] cakap, bercakap:
Narto tak ~ dia hendak lari;
emak ~, jangan pergi
;

membilang [bahasa percakapan] mengatakan;
apa yang hendak dibilang apa yang hendak dikatakan;

membilangi memberitahu, memberi nasihat;

membilangkan memberitahukan, mengatakan;

perbilangan peribahasa yang melahirkan kata-kata yang sudah menjadi seperti peraturan atau undang-undang atau nasihat yang dapat dijadikan pegangan.

berkongsi