bilang I

1. [bahasa percakapan] hitung(an), kira(an) jumlah (banyak) barang;
tidak masuk ~ tidak masuk kira;

2. = sebilang setiap, tiap-tiap;
~ bulan tiap-tiap bulan;

3. = berbilang;

berbilang
1. lebih daripada satu banyaknya;
masyarakat ~ bangsa (kaum) masyarakat yang terdiri daripada beberapa bangsa atau kaum (seperti Melayu, Cina, India, dan lain-lain di Malaysia);
~ ringgit banyak ringgit;

2. dihitung atau dikira jumlahnya:
barang-barang itu belum ~ jumlahnya lagi; ~ dari esa, mengaji dari alif (peribahasa) mengerjakan sesuatu hendaklah dimulai dari pangkalnya;

membilang
1. menghitung (mengira) satu demi satu:
bibirnya bergerak-gerak bagai lebai ~ tasbih;

2. memperhitungkan, memperkirakan, memerhatikan:
tiada pula sunyi orang ~ harapan kalau-kalau ia masih hidup;
apabila ia melompat, maka sekalian kami lihat seperti gunung api, tiada ~ lawannya;
kadang-kadang Nordin termenung membilang-bilang nasibnya;

membilangkan membilang (menghitung, mengira) untuk;

terbilang
1. terhitung, dapat dihitung, termasuk hitungan:
perahu pun tiada ~ banyaknya;

2. terkenal, terkemuka:
sebuah kampung yang ~ kaya;
banyak sudah pahlawan ~ pihak China yang telah rebah ke bumi;

3. dimaklumi (sebagai mempunyai sesuatu sifat):
dia memang ~ sebagai orang yang lekas naik radang;

bilangan
1. jumlah (banyak) barang dan lain-lain:
orang yang mengasihi kau lebih ramai ~nya daripada manusia yang membenci kau;
hasil darab ini ialah suatu ~ genap;

2. lingkungan, golongan:
ia termasuk ~ orang pandai-pandai;

3. nasib yang sudah tertentu, waktu yang sudah tertentu;
itu memang sudah ~nya itu memang sudah nasibnya;
sudah sampai ~nya sudah sampai ajalnya;

sebilangan sejumlah, sebanyak:
~ besar kuli itu datang dari negeri China;

kebilangan termasuk bilangan, terkenal dan lain-lain:
mereka pergi ke sebuah restoran yang ~ dalam kota Betawi;

pembilangan perbuatan membilang, pengiraan, penghitungan:
~ undi dilakukan pada sebelah petang;

pembilang
1. orang yang kerjanya membilang;

2. [Indonesia] bilangan yang di atas pada suatu pecahan.

berkongsi