bijak

1. (sangat) pandai, cerdik, pintar:
kau ~, kaulah seniman yang tahu menikmati kesenian alam;

2. pandai bercakap, petah lidah;

3. sesuai atau betul dan mendatangkan kebaikan:
berjimat-cermat pada zaman inflasi ialah satu langkah yang ~;
~ bestari
benar-benar bijak;
golongan ~ pandai cendekiawan;

kebijakan perihal bijak, kecerdikan, kepintaran:
sesetengahnya dinaikkan pangkat kerana ~ dan kemahiran mereka.

berkongsi