Bija II

(bahagian daripada) gelaran:
Seri ~ Diraja;

= Bijaya.

berkongsi