bidak

buah catur yang terendah nilainya (bergerak dengan satu langkah ke depan tetapi memakan lawannya secara menyerong).

berkongsi