bidai II

[Indonesia] tempat berhenti dalam permainan (kasti dan lain-lain).

berkongsi