bidal I

= bidalan kata-kata yang sering kali disebut, dan yang mengandungi nasihat, peringatan, dan sebagainya.

berkongsi