berkas I

ikatan atau susunan (kayu api, lidi, surat, dan lain-lain):
membeli beberapa ~ kayu api;
~ pembuluh
gabungan saluran yang mengalirkan bahan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan;

memberkas
1. mengikat menjadi satu ikatan:
tebu itu diberkas dalam ikatan sepuluh-sepuluh;

2. [kiasan] menangkap, menahan:
perintah dikeluarkan supaya orang itu dihendap dan diberkas;

memberkaskan mengikatkan:
basikal kami diberkaskan di belakang motokar;

terberkas terikat dalam satu ikatan, tergabung;

pemberkasan
1. perbuatan memberkas (mengikat);

2. perbuatan memberkas (menangkap, menahan, dan sebagainya), penangkapan:
dalam ~ ini, terlibat juga beberapa ahli parlimen.

berkongsi