beritahu

memberitahu memberi khabar kepada seseorang supaya tahu, memaklumi:
ia ~ tiap-tiap orang tempat penginapan masing-masing;

memberitahukan memberitakan, memaklumkan:
ia tidak ~ hal ini kepada sesiapa pun;

pemberitahuan
1. perihal memberitahukan;
perbuatan (tindakan dan sebagainya) memaklumkan (mengumumkan dan sebagainya);

2. maklumat, kenyataan, pengumuman:
~ mesyuarat agung Persatuan Linguistik Malaysia;

pemberitahu orang yang memberitahu.

berkongsi