berbataskan

mempunyai sesuatu sebagai batas:
negeri itu di sebelah utara ~ laut;

membatas menjadi (seperti) batas (ceraian, sekatan, dan lain-lain):
sebuah jalan ~ antara kedua-dua bidang sawah itu;

membatasi
1. membuat batas, memberi batas:
sungai itu ~ taman;

2. mengantarai, memisahkan, menceraikan:
tirai itu ~ tempat laki-laki dan perempuan;

3. mengehadkan, menyekat, merintangi:
soal menambah atau ~ keturunan harus dipertimbangkan masak-masak;

4. menghuraikan, (dengan tepat) memberi definisi:
~ makna kata maujud;

terbatas terhad, tersekat, tidak luas:
pengorbanan yang saya maksudkan bukan hanya ~ kepada harta benda sahaja;

keterbatasan perihal (keadaan dan sebagainya) terbatas:
dalam ~ waktu, saya hanya dapat mengemukakan apa yang menarik perhatian saya;
~ ruang untuk pelakon bergerak;
~ pengetahuan;
~ kefahaman orang awam;

batasan
1. batas, sempadan;

2. sesuatu atau keadaan yang menyekat:
dalam ~-~ yang ada, pengarang telah cuba memilih esei-esei yang membincangkan isu-isu ekonomi yang dianggap penting;

3. huraian makna sesuatu, definisi;

perbatasan sempadan (sesuatu kawasan), daerah, sempadan:
pasukan itu bergerak di daerah Gunung Sempah dekat ~ Pahang-Selangor;

pembatasan perihal (tindakan dan sebagainya) membatasi:
~ kelahiran anak telah mulai dijalankan di India;

pembatas orang atau sesuatu (seperti alat dan lain-lain) yang membatasi:
mereka tetap dalam kesukaan dan kegembiraan yang tidak mengenal ~ waktu.

berkongsi