berbagai-bagai, bagai-bagai

bermacam-macam, berjenis-jenis, beberapa (negara dan lain-lain) yang berlainan:
ia berbuat ~ ikhtiar supaya terpelihara daripada musuhnya;

membagaikan [Minangkabau] = memperbagai-bagaikan memperolok-olokkan;

pelbagai, perbagai, perbagai-bagai berbagai-bagai, beberapa jenis:
tarian Timur lebih ditekankan kepada perasaan sedangkan tarian Barat berpusat pada mutu dinamik ~ tarian itu;

mempelbagaikan, memperbagaikan menjadikan berlain-lainan jenis, menjadikan berbagai-bagai jenis:
selama beberapa tahun kebelakangan, kerajaan secara sistematik ~ pengeluaran bahan-bahan eksport;
ini satu langkah untuk ~ ekonomi negara supaya tidak hanya bergantung semata-mata pada pertanian;

kepelbagaian perihal berbagai-bagai jenis:
~ usaha dan kegiatan ekonomi Malaysia;
sesungguhnya jumlah dan ~ dialek Melayu sangat mengagumkan;

pempelbagaian perbuatan mempelbagaikan sesuatu (usaha dan lain-lain):
~ keluaran.

berkongsi