berat

1. tekanan benda (apabila ditimbang), ukuran timbangan (sesuatu):
cuba timbang supaya diketahui ~ barang itu;

2. tidak ringan, mempunyai tekanan yang kuat (kalau ditimbang):
tidak terpikul olehku benda yang ~ itu;

3. sukar (dilakukan, diselesaikan, dan sebagainya), sulit, susah:
kira-kira serupa itu terlampau ~ bagi murid-murid sekolah rendah;
kerja dan tanggungjawab yang ~;

4. amat sangat, kuat:
dia sakit ~;

5. menyebelah, memihak;
~ pada (kepada) memihak kepada;
~ sebelah menyebelah kepada satu pihak (tidak adil);

6. berkenaan novel, drama, dan lain-lain yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik, dan sebagainya):
novel Salina karya A. Samad Said ialah sebuah novel yang ~;

7. berkenaan kesalahan dan lain-lain yang tidak boleh dianggap ringan atau kecil, serius:
membunuh ialah satu kesalahan yang ~;
azab seksa yang ~;

8. berkenaan sikap (pendirian dan sebagainya) yang sungguh-sungguh:
Mohd Affandi memberi perhatian yang ~ kepada masyarakat dalam tulisannya ini;

9. berkenaan makanan yang (sangat) mengenyangkan:
makanan ~ biasanya membuat kita mengantuk;~ atom berat sesuatu atom berbanding dengan berat satu atom hidrogen;
~ hati
a) enggan, tidak sampai hati:
~ hati ibunya hendak melepaskan Maimunah;
b) cenderung (memikirkan, menyangka, dan lain-lain):
~ hati Ina menyangka bahawa suaminya dalam kemalangan;
~ kepala

a) sukar mengerti, sukar belajar;
b) susah hati;
c) sakit kepala;
~ lidah
= ~ mulut pendiam, kurang ramah;
~ mata (lekas) mengantuk;
~ otak susah hati;
~ siku = ~ tangan enggan bekerja (menolong), malas;
~ telinga pekak, kurang jelas pendengaran;
~ tulang malas;
~ sama dipikul, ringan sama dijinjing (peribahasa) baik buruk sama-sama dipikul (semuafakat);
berapa ~ mata memandang, ~ lagi bahu memikul (peribahasa) betapa juga susah orang yang melihat sesuatu kesusahan orang lain, terlebih susah lagi orang yang menanggungnya;
nan ~ tidak terpikul, nan ringan tidak terjinjing (peribahasa) orang yang sangat tua dan lemah;

berberat mempunyai berat:
nanas sarawak ~ sehingga 12 kilogram;

memberat
1. menjadi berat:
dia berasa sesuatu yang ~ di dalam dadanya;

2. tampak berat, seakan-akan berat:
susu kambing itu tergayut-gayut dan ~;
~ isi
[Kelantan] telah penuh berisi tetapi belum masak (padi, rambutan, dan lain-lain);

memberati
1. memberi beban (kepada), membebani:
baiklah aku pergi, mudah-mudahan aku tidak lagi akan ~ keluarga di rumah ini;

2. menambah beban, menyusahkan:
hal rumah tangga ~ fikirannya;

memberatkan
1. menjadikan berat (beban, kesalahan, tuduhan, dan lain-lain):
urusan yang semacam ini ~ beban saya;
keterangan saksi itu ~ kesalahannya;

2. membebankan (menyerahkan kepada):
pekerjaan itu tidak boleh diberatkan kepada seseorang sahaja;

3. menganggap penting (tinggi, mulia, dan lain-lain), mengutamakan, mementingkan:
soal taraf lebih diberatkan daripada kepentingan negara;
tulisan kritikan sastera Melayu yang ~ aspek agama;

memperberat menambah berat, memberatkan lagi;

terberat [sastera lama] dipandang (dianggap) berat (tinggi, mulia, dan lain-lain):
pada bicara patik, baik juga duli paduka Betara menyambut paduka anakanda itu supaya ~ pada mata orang sekalian;

keberatan
1. beratnya (benda, perkara, dan lain-lain):
kalau engkau sendiri berada di sini, tentu engkau akan insaf betapa ~ tanggungan kami;

2. kesukaran, kesulitan:
tak ada ~ bagi kerajaan menjalankan rancangan itu;

3. [Jakarta] terlampau berat, melebihi (muatan):
tak terangkat olehnya kerana ~;

4. mengandung sarat;

5. tidak rela (kerana susahdan lain-lain), tidak suka, enggan:
ia agak ~ menemanisaya;

berkeberatan keberatan;

pemberatan perihal memberati atau memberatkan;

pemberat benda (seperti batu, timah, dan sebagainya) untuk memberatkan sesuatu.

berkongsi