bentang II

sejenis kereta tarik (tidak beroda) yang ditarik oleh binatang seperti kerbau dan lain-lain.

berkongsi