bentang I

membentang tampak luas dan rata, menghampar:
sesampai di puncak bukit tampak laut ~ di hadapan mereka;

membentangi menghamparkan sesuatu di:
jikalau Tun Perpatih Permuka Berjajar masuk menghadap, pada tempatnya duduk itu dibentangipermaidani;

membentangkan
1. menghamparkan, membeberkan:
ia melabuh sauhnya seraya ~ kajang untuk berbaring-baring melepaskan jerihnya;
Pak Kadok ~ layar dan mengemudikan perahunya;

2. memaparkan, menghuraikan, menerangkan:
peringatan serupa itu kerap kali dibentangkan dan dipaparkan oleh Rosita kepada mereka itu;

3. menyampaikan sesuatu (kertas kerja dan lain-lain):
kertas kerja ini telah dibentangkan pada seminar Bahasa dalam Pendidikan ke-IV;

terbentang terbuka luas, terhampar:
sawah padi yang ~ luas;

pembentangan
1. perbuatan membentangkan (menghamparkan, membeberkan), penghamparan, pembeberan;

2. perbuatan membentangkan (memaparkan, menghuraikan, menerangkan), pemaparan, penghuraian, penerangan;

pembentang orang yang membentangkan sesuatu:
~ kertas kerja.

berkongsi