bentangur

sejenis tumbuhan (pokok), Calophyllum spp.;
~ ara
= ~ mumut = ~ pasir sejenis tumbuhan (pokok), Calophyllum kunstleri;
~ batu
= ~ besar = ~ bukit sejenis tumbuhan (pokok), Callophyllum pulcherrimum;
~ belalang
sejenis tumbuhan (pokok), Callophyllum lanigerum;
~ bunga
= ~ jantan = ~ laut sejenis tumbuhan (pokok), Callophyllum inophyllum.

berkongsi