bengang I

= terbengang ternganga, terbuka besar-besar;
buah ~ buah yang terbelah dua kalau masak;
~ sebelah terbuka sebelah untuk mengeluarkan bijinya (buah);
kena si ~ terdiam kerana hairan;

membengang mengangakan, me

berkongsi