bengal

1. pekak sebentar kerana kena tampar dan lain-lain;

2. bingung, teringa-inga (kerana sakit dan lain-lain):
kepala saya masih ~ lagi;

3. tidak mendengar kata orang, keras kepala;

4. [Jakarta] nakal, jahat.

berkongsi