bendul

1. balak yang dipasang (memanjang) pada tiang rumah;
lurus macam ~ ki sangat jujur;

2. = ~ pintu balak yang melintang di bawah pintu:
ia melangkah ~ masuk ke dalam bilik tidur;
~ jendela
rangka jendela;

3. = balai ~ sejenis balai tempat raja bermesyuarat:
adapun sekarang Raja Muda ini hendak duduk di ~ kita, sementara mamak Bendahara dan Temenggung memperbuat istana;
Pak Si B~
Pak Pandir.

berkongsi