bendoro

[Jawa] gelaran bangsawan, tuan besar.

berkongsi