benci-membenci

saling menaruh perasaan benci terhadap satu sama lain:
sikap ~ ini memang ditegah oleh Islam;
apabila kasih telah terjalin, hilanglah rasa ~ antara satu sama lain;

kebenci [Minangkabau] ubat dan lain-lain untuk menjadikan benci:
dicarikannya pekasih atau ~ kian kemari, dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai;

kebencian
1. perihal benci (rasa, sifat benci):
lama-lama ~ itu hilang begitu saja;

2. sesuatu yang dibenci;

pembenci
1. orang yang membenci;

2. sesuatu untuk membuat orang benci:
ubat ~.

berkongsi