benci

tidak suka:
ada orang yang ~ melihat kita aman damai dalam rumah tangga;

berkongsi