benda

1. barang:
~ apa yang diletakkannya di atas meja itu?

2. barang yang berharga, harta:
harta ~;

3. setiap yang dapat diraba dan dilihat, jasad;
~ hidup segala yang hidup;

4. [bahasa percakapan] hal, peristiwa, kejadian:
apa ~;
tidak ada ~;
~ cair benda yang berubah bentuk menurut tempatnya;
~ galian bahan (benda) yang diambil dari dalam tanah;
~ mati benda yang tidak bernafas (bergerak dan lain-lain);
~ rencam benda yang terdiri lebih daripada satu jenis jirim;
~ rentung benda yang telah menjadi arang;
~ tara benda yang dijadikan ukuran (dan lain-lain), piawai;
~ tunggal benda yang terdiri daripada satu jenis jirim;

berbenda [arkaik] berharta, berada, kaya;

membendakan menjadikan (menganggap) benda;

kebendaan
1. segala yang berupa benda (barang berharga dan lain-lain):
masyarakat yang gila ~;

2. bersifat (berupa) benda:
keperluan ~;
memberi sokongan semangat dan ~;

3. bersifat gila akan harta benda:
manusia sekarang terlalu ~;

perbendaan perihal mengumpulkan barang-barang (harta benda dan lain-lain).

berkongsi