beliung

sejenis kapak yang matanya melintang (perkakas tukang kayu);
bagai ~ dengan asahan (peribahasa) sangat ikrab;
bertemu ~ dengan ruyung (peribahasa) kuat sama kuat (berani sama berani);
hilang jasa ~, timbul jasa rimbas (peribahasa) hilang jasa seseorang kerana orang lain;
kilat ~ sudah di kaki, kilat pisau sudah ke tangan (peribahasa) hujung kata atau kias perkataan itu dikenali oleh orang yang bijaksana.

berkongsi