beliut

berpilin, bengkok (pisau dan lain-lain);

liut.

berkongsi