belembang I

[Minangkabau] [arkaik] berkas:
ijuk se~.

berkongsi